Handelsbetingelser

1. Bestilling og levering til private adresser i Danmark

Det er muligt at afgive bestilling frem til kl.14 til levering samme dag mandag til fredag. Om lørdagen skal vi have din bestilling inden kl. 11. Ved levering til visse områder, kan der være tilfælde, hvor vi skal have din bestilling før, for at kunne levere samme dag.

 

Forsøger du at afgive en bestilling, som ikke kan leveres inden for de nævnte frister, vil du, enten via Gerberablomster.dk eller telefonisk fra vores kundeservice, blive bedt om at vælge en senere leveringsdato.

Levering kan ikke finde sted på søndage og helligdage (undtagen Mors dag, Fars dag, Valentinsdag og Påske). 

 

Vi tilstræber at levere din bestilling imellem kl. 9:00 – 19:00 alle dage. Tidspunktet for levering kan dog variere, da butikkerne har egne leveringsaftaler. Gerbera kan ikke garantere levering på bestemte tidspunkter, vi forsøger dog at imødekomme eventuelle ønsker.

Bemærk, at der kan være dage på året, hvor ovenstående leveringstider ikke kan garanteres, fx på Valentines dag, Mors dag og Fars dag. 

Hvis modtageren ikke er hjemme eller opgangen er låst

Har du givet tilladelse til, at vi kan sætte bestillingen foran døren, gøres dette. Vi kan dog ikke erstatte evt. bortkomne eller beskadigede bestillinger. Har du ikke givet tilladelse til, at vi må stille bestillingen foran døren, eller vurderer chaufføren, at det ikke er forsvarligt at efterlade den, tages bestillingen med retur til butikken.

 

Er bestillingen fx til en etageejendom eller anden ejendom, hvor det ikke er muligt at komme ind i opgangen, eller forekommer der meget høje dagstemperaturer og manglende skyggeforhold eller lave dagstemperaturer, sættes hverken blomster, vin eller chokolade foran døren. Når en bestilling tages med tilbage til butikken, afleveres et kort i modtagerens postkasse, hvor modtageren anmodes om at afhente bestillingen snarest muligt i butikken og afsender får en SMS om, at vi har forsøgt at levere til adressen. Gerberas kundeservice skal kontaktes for at aftale ny leveringsdato eller afhentning af bestilling i butikken.

Vær opmærksom på levetiden på afskårne blomster og buketter, da der er tale om levering af unikke og håndlavede produkter, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt, jf. Forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 1 jf. § 7, stk. 2, nr. 1., derfor skal der aftales ny levering hurtigst muligt.

 

2. Bestillinger og levering til begravelser og gravsteder

Ved levering til begravelser skal tidspunkt på dagen altid oplyses. Bestilling til begravelser, skal bestilles dagen før inden kl. 16. Finder begravelsen sted en mandag, skal bestillingen være afgivet senest lørdag kl. 11.00. Vi tilstræber at levere blomsterne senest en time inden begravelsen, så det er vigtigt, at det præcise tidspunkt for begravelsen angives ved bestilling.

Bestillinger til gravsteder forsøges leveret til kirkekontoret. Gravstedsnummer og øvrige relevante oplysninger om placering skal oplyses ved bestilling. Det er bestillers ansvar at indgå en aftale med kirkekontoret om at placere bestillingen ved gravsted.

 

3. Bestilling og levering til virksomheder

Det er muligt at afgive sin bestilling til levering samme dag frem til kl. 14.00 på hverdage. Ønskes levering inden kl. 16, skal bestillingen afgives dagen før inden kl. 16.00. Bestillinger til virksomheder leveres som udgangspunkt i receptionen. Der skal være tydeligt angivet virksomheds- og modtagernavn på bestillingen.

 

4. Bestilling og levering til øvrige

Ved levering til hospitaler og plejehjem er det vigtigt, at der angives afdelingsnavn og om muligt stuenummer. Ved levering til hoteller er det vigtigt, at der angives gæstens fulde navn.

 

Leveringer til hospitaler, plejehjem og hoteller sker altid til personalet. Gerbera er kun ansvarlig for, at bestillingen når frem til den angivne adresse og kan således ikke garantere, at bestillingen når frem til modtager.

 

5. Leveringsbekræftelser

Har kunden ønsket at modtage en bekræftelse, sendes den umiddelbart, når chaufføren har bekræftet levering.

 

6. Afhentning i butik

Det er kundens ansvar at afhente bestillingen på det aftalte tidspunkt og sted. Såfremt kunden bliver forsinket, er det vigtigt, at kunden informerer butikken om dette, ellers vil bestillingen betragtes som værende afhentet.

 

7. Særlig vilkår for gavekort

7.1 Hvor kan jeg købe og indløse gavekort?

Gavekortet kan købes i Gerbera blomster samt på Gerberablomster.dk, og det kan benyttes som betaling i butikken og på Gerberablomster.dk.

 

7.2 Hvornår udløber mit gavekort?

Gavekortet kan anvendes i 12 mdr. fra købsdato og kan ikke fremdateres. Gavekortets udløbsdato vil altid fremgå af din bon samt på gavekortet. Du kan altid få oplyst saldo og udløbsdato i butikken.

 

7.3 Hvad gør jeg, hvis jeg mister mit gavekort?

Tabte eller bortkomne gavekort erstattes ikke. Et gavekort er et ihændehaverbevis og skal derfor betragtes som kontanter. Den person, der fremviser gavekortet, kan benytte dette til betaling. Der behøves ikke yderligere identifikation af den pågældende person. Selvom du måtte have en bekræftelse fra gavegiveren, fra emballagen eller kvitteringen, må vi desværre fastholde, at gavekortet alene har en værdi for ihændehaver af gavekortet.

 

8. For alle bestillinger – force majour

Ved ekstreme vejrsituationer som snestorm og isslag og ved andre force majeure lignende situationer, herunder andre tilfælde af ekstremt vejrlig, krig, strejke, epidemi mv. kan der forekomme uregelmæssigheder i leveringerne, og din bestilling vil blive leveret ved førstkommende lejlighed.

 

9. Betaling på Gerberablomster.dk

Alle priser på ordrer på Gerberablomster.dk er inkl. moms.

Vi accepterer flg. kort: Dankort, Visa, Mastercard, Visa Electron, og American Express.

 

Betaling med Dankort og Visa/Dankort er gebyrfrit, men der kan være betalingsgebyr på anvendelse af andre typer kreditkort.

Ved kortbetaling hæves beløbet umiddelbart efter afgivelse af ordren.

 

10. Fortrydelsesret

Der er som udgangspunkt ikke fortrydelsesret på afskårne blomster og buketter, da der er tale om levering af unikke og håndlavede produkter, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt, jf. Forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 1 jf. § 7, stk. 2, nr. 1. 

Der er ingen fortrydelsesret på vin, chokolade og andre fødevarer, da der er tale om levering af fødevarer, drikkevarer eller andre varer til husholdningens løbende forbrug.

 

11. Reklamationer

Gerbera blomster garanterer, at en blomsterhilsen leveret gennem Gerbera blomster er frisk ved modtagelsen, at udbringning sker på den ønskede dag, og at værdien af blomsterne svarer til det bestilte. Eventuelle reklamationer skal rettes til Gerbera blomster, Nordre Frihavnsgade 80, 2100 Østerbro på mail: Info@gerbera-blomster.dk eller telefonisk på 35 38 77 90. En sådan reklamation skal finde sted senest første hverdag efter leveringsdagen, og vurderingen vil i alle tilfælde bero på varens art og naturlige holdbarhed. Billeddokumentation for fejl og mangler er påkrævet for at der kan fortages en vurdering af sagen. Fejl på din eller din udbyders tekniske udstyr er Gerbera blomster uvedkommende. Øvrige tekniske fejl vil blive rettet hurtigst muligt, efter det er kommet til Gerbera blomsters kendskab. Der gøres opmærksom på, at købelovens mangelregler kan finde anvendelse på købet.

 

12. Databeskyttelsespolitik og cookies

Gerbera blomster behandler personoplysninger om vores brugere og anvender cookies på hjemmesiden www.Gerberablomster.dk.

 

13. Oplysning om klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

 

Du kan klage til Center for Klageløsning via http://www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land.

 

Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail-adresse: Info@gerbera-blomster.dk.

 

14. Ansvarsfraskrivelse

Gerbera blomster påtager sig ikke ansvar for tab, der måtte opstå som følge af manglende eller forsinket levering, tekniske fejl, problemer med opkobling til internettet, behandling af data i forbindelse med betaling, eller tab påført på anden måde, ligesom Gerbera blomster fraskriver sig ethvert ansvar for tab forårsaget af, at brugere af hjemmesiden har anvendt servicen uden at følge de tekniske kravspecifikationer og supplerende vejledninger.

 

Gerbera blomster er ikke ansvarlig for fejl eller mangler ved købte produkter, herunder fejl i data m.v., medmindre det kan påvises, at fejlen kan tilregnes Gerbera blomster som forsætlig eller uagtsom. Gerbera blomster kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tabt fortjeneste, driftstab eller andre indirekte tab. Købelovens ufravigelige mangelregler finder anvendelse ved forbrugerkøb, der er omfattet af købeloven.

Indkøbskurv